0 Wpisów

Fundacja "Happy Kids"

 • Telefon: 42 649 23 05
 • Telefon: 42 643 60 04
 • Nr KRS: 0000133286
 • www.happykids.org.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

Godziny otwarcia

Pon: 9:00 17:00
Wt: 9:00 17:00
Śr: 9:00 17:00
Czw: 9:00 17:00
Pt: 9:00 17:00
Sob: Zamknięte Zamknięte
Niedz: Zamknięte Zamknięte

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego
Przekaż 1% podatku
Karta kredytowa
Przelew Bankowy
Przelew Pocztowy
Zbiórki publiczne

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Fundacja wzięła się z potrzeby przywracania dzieciom wiary w dorosłych, z konieczności zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa i stworzenia choćby namiastki życia w prawdziwej rodzinie, z woli odbudowania u dzieci poczucia własnej godności.
Stanowi organizację pożytku publicznego, która- zgodnie z nazwą „HAPPY KIDS” oraz przesłaniem Janusza Korczaka:„bez szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie” – ma na celu rekompensowanie dzieciom traumy, jaką przeżyły z winy „bliskich”. Stworzyła dotąd 10 rodzinnych domów dziecka, w których znalazło schronienie sześćdziesięcioro dzieci. W większości są to liczne rodzeństwa, co pozwala zachować strukturę rodziny biologicznej, ale jednocześnie stanowi nową jakość. Słowo jakość zostało użyte nie bez kozery, ponieważ dzieci otrzymują nie tylko godne warunki życia, ale - przede wszystkim- czują się ważne, potrzebne i kochane. Brzmi to banalnie, ale jesteśmy społeczeństwem dosyć oschłym w demonstrowaniu uczuć, nie umiemy ich nazywać, mówić o nich, krępujemy się ich na co dzień; wolimy jednorazowe szlachetne porywy, gdy media nagłośnią czyjąś niedolę, niż kompleksową świadomą pomoc. A dzieci potrzebują takiej pomocy non stop. Potrzebują jej też rodzice biologiczni, bo proces umieszczenia dziecka w rodzinnym domu nie jest nieodwracalny, kontakt z bliskimi jest utrzymywany, więc mają oni szansę na rehabilitację.Jednak wsparcia wymagają przede wszystkim rodzice zastępczy, którzy nie mogą iść do domu po 8 godzinach pracy jak przeciętny Kowalski, bo pracują ... w domu przez 24 godziny na dobę, a ta często nawet jest za krótka. Dlatego należy nobilitować zawód rodzica zastępczego i uznać go za prawdziwie heroiczny, oczywiście w warunkach pokojowych- dosłownie i w przenośni.

DOKĄD ZMIERZAMY?

Naszym celem głównym jest zbieranie funduszy na stworzenie kolejnych rodzinnych domów dziecka. Marzy nam się również „szkoła dla rodziców, którzy wyszli z roli rodziców”, czyli AKADEMIA RODZINY. Poza tym mamy przeświadczenie, że nasze placówki nie są „przechowalniami”, ale dobrym punktem startu w dorosłość. Staramy się również udowodnić, że współpraca sektora pozarządowego z władzami lokalnymi może układać się dobrze. Dowodem na to jest łódzki ośrodek MOPS czy Starostwo i PCPR w Wieruszowie oraz Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Czym się zajmujemy

Nazwą nawiązujemy do przesłania Janusza Korczaka Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie, misją- do słów Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

Działamy głównie  na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Stworzyliśmy dla nich 10 rodzinnych domów dziecka, które zgodnie z nomenklaturą Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego. W Rodzinnych Domach Fundacji dzieci odbudowują wiarę w siebie i świat dorosłych. Otrzymują najlepszy „kapitał początkowy”, jakim jest pewność siebie i umiejętność samostanowienia. Wszystko za sprawą zawodowych rodziców, którzy zapewniają nie tylko opiekę, ale przede wszystkim wychowanie i kompensację potrzeb, które nie zostały zaspokojone przez rodzinę pochodzenia. Pobyt w Rodzinnych Domach Fundacji to wypadkowa troski i wymagań.

Jako organizacja pozarządowa wypracowaliśmy model wzorcowej współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, biznesu, osób indywidualnych i innych organizacji pozarządowych. To synergia wymienionych podmiotów złożyła się na powstanie czterech rodzinnych domów w Łodzi, po jednym w Lubczynie i  Sokolnikach k. Wieruszowa, kolejnych dwóch  w Zgierzu i Ozorkowie oraz po jednym w Czarnocinie i Sulejowie w powiecie piotrkowskim. Aktualnie w realizacji jest projekt 11. Rodzinnego Domu w Dąbrówce Strumiany, który będzie budowany od tzw. pierwszej łopaty.

Jesteśmy autorami ciekawych cyklicznych  akcji społecznych jak Przystanek Happy Bus, piknik lotniczy Rodzina pod Skrzydłami, Łódzki Piknik Rodzicielstwa Zastępczego czy kampanie społeczne Przytul-zostań rodzicem zastępczym oraz Rozlicz Babci PIT. Cyklicznie organizujemy konferencje tematyczne związane z pieczą zastępczą. Pozostajemy również w koalicji z innymi regionalnymi OPP w ramach projektu 1% dla Łodzi.

Fundacja HAPPY KIDS działa od 2001 roku, oficjalnie  została zarejestrowana 30 września 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Od  7 grudnia 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (wpis Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133286).

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2015

Program pomocy „Domy Szczęśliwego Dzieciństwa” jest realizowany przez Fundację Tesco Dzieciom i Fundację Happy Kids od 2012 roku. Jego celem jest wsparcie w działalności oraz powstawaniu nowych domów rodzinnych dla osieroconych dzieci.

Realizacja tego programu przez Fundację Tesco Dzieciom ma swoje korzenie w prowadzonej  w latach 2008-2012 przez Tesco Polska akcji „Tesco Dzieciom”. Projekt ten polegał na strategicznej współpracy Tesco z Fundacją Happy Kids w obszarach związanych z promocją i wspieraniem idei rodzicielstwa zastępczego i rodzinnych form opieki nad dzieckiem.

Fundacja Tesco Dzieciom od samego początku swojej działalności kontynuuje to wsparcie dla Fundacji Happy Kids. Obie organizacje podpisały porozumienie o partnerstwie strategicznym, w ramach którego zadeklarowano współpracę w obszarze wspierania działań domów dziecka prowadzonych z ramienia Fundacji Happy Kids oraz działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz podopiecznych Fundacji Happy Kids.

Od 2013 roku do chwili obecnej Fundacja Tesco Dzieciom współfinansowała powstanie 5 nowych rodzinnych domów: w Ozorkowie, Zgierzu, Czarnocinie , Sokolnikach i Sulejowie. Za sprawą dofinansowań przekazanym przez Fundację Tesco Dzieciom zrealizowane zostały projekty, dzięki którym budynki zostały gruntownie wyremontowane i wyposażone w taki sposób, aby spełniały wszystkie normy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i aby mogły w nich zamieszkać osierocone dzieci (blisko 50 wychowanków).

Ponadto Fundacja Tesco Dzieciom jest organizatorem konkursów dla podopiecznych placówek, finansuje wypoczynek letni dzieci oraz akcję Happy Bus.

Fundacja "Happy Kids"

ul. Żniwna 10/14, Łódź, łódzkie 94-250 Polska

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:

Galeria

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach
KategorieFundacje

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.