0 Wpisów

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

 • Telefon: 71 38 30 014
 • Telefon: 730 300 185
 • Nr KRS: 0000028932
 • Milickie Stowarzyszenie
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"MSPDiON to prężnie działająca znana w całym kraju organizacja zajmująca się kompleksową opieką."

Godziny otwarcia

Pon: 7:30 17:00
Wt: 7:30 17:00
Śr: 7:30 17:00
Czw: 7:30 17:00
Pt: 7:30 17:00
Sob: Zamknięte Zamknięte
Niedz: Zamknięte Zamknięte

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego
Przekaż 1% podatku
Przelew Bankowy
Zbiórki publiczne

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Stowarzyszenie zgodnie ze statutem zajmuje się ciągłą, kompleksową, wielospecjalistyczną pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Opieką obejmujemy dzieci, młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne z terenu północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego oraz województwa ościennego - wielkopolskiego.


Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych prowadzi Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, mieszkanie treningowe, oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnia Rehabilitacyjna. Na przestrzeni dwóch dekad MSPDiON wypracowało własną filozofię wspierania potrzebujących, która doskonale wpisuje się w tzw. dobre praktyki. Głównymi założeniami tej filozofii są ciągłość wsparcia, możliwość jego rozpoczęcia w każdym momencie życia oraz precyzyjne dostosowanie rodzaju wsparcia do potrzeb. MSPDiON wypracowało szereg narzędzi, które umożliwiły wyjście poza stricte rehabilitacyjne, oparte na zinstytucjonalizowanych formach terapii, metody wsparcia. 

Dzisiaj kompleksowy model wsparcia osoby niepełnosprawnej oczywiście w zależności od potrzeb może wyglądać następująco: Po urodzeniu dziecko trafia do działającego przy MSPDiON Ośrodka Wczesnej Interwencji. Kiedy dziecko wejdzie w wiek przedszkolny trafia do jednej z grup integracyjnych DORW, bądź do przedszkola specjalnego, gdzie realizuje program edukacyjny dostosowany do swoich możliwości i poddawane jest terapii indywidualnej bądź grupowej stosownej do potrzeb. Po przejściu wszystkich szczebli edukacji przedszkolnej dziecko opuszcza placówkę i udaje się do szkoły masowej. Przez cały okres edukacji szkolnej kontynuowane są odpowiednie formy terapii indywidualnej i grupowej. Po zakończeniu edukacji szkolnej, która w przypadku osób głęboko upośledzonych trwa maksymalnie do 25 roku życia absolwenci mają szansę trafić do Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Najnowszymi inicjatywami MSPDiON służącymi osobom niepełnosprawnym są wsparcie na otwartym rynku pracy oraz przysposobienie do funkcjonowania w tzw. mieszkalnictwie wspomaganym. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją wolnego czasu, proponując swoim podopiecznym pożyteczne i przyjemne formy jego spędzania. Na tym wsparcie ze strony MSPDiON nie kończy się. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i dydaktycznego, grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, bank żywności dla rodzin ubogich, niezaradnych życiowo, zagrożonych patologią. Poza tym organizuje różnorakie szkolenia tak dla osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin, oraz kadry terapeutycznej, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, basen, do kina, teatru, opery, itp.

Metodologia i narzędzia stosowane przez MSPiON oparte są na filozofii Stowarzyszenia. Głównymi założeniami tej filozofii są ciągłość wsparcia, możliwość jego rozpoczęcia w każdym momencie życia oraz precyzyjne dostosowanie rodzaju wsparcia do potrzeb. MSPDiON wypracowało szereg narzędzi, które umożliwiły wyjście poza stricte rehabilitacyjne, oparte na zinstytucjonalizowanych formach terapii, metody wsparcia. Wszystkie formy wsparcia układają się w spójną, dobrze przemyślana całość.

Czym się zajmujemy

MSPDiON to prężnie działająca znana w całym kraju organizacja pożytku publicznego zatrudniająca ponad 200 osób, w tym sztab wykwalifikowanych specjalistów.W ramach Stowarzyszenia działają:1) Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, a w nim:- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią Rehabilitacyjną dla osób dorosłych i Poradnią Logopedyczną,- Przedszkole masowe,- Przedszkole specjalne,- Zespół rewalidacyjno-wychowawczy,- Roczne przygotowanie przedszkolne,- Klasy na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.2) Warsztaty Terapii Zajęciowej,3) Powiatowy Ośrodek Wsparcia.

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2016

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

Finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

Projekt wolontariacki przy wsparciu Gminy Krośnice:

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Mikołaja Kopernika 20, Milicz, dolnośląskie 56-300 Polska

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:
Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.