1 Wpisów

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

 • Telefon: 58 349 24 44
 • Telefon: 58 349 24 44
 • Nr KRS: 0000126412
 • Stowarzyszenie osób
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Nie dyskryminuj raka płuca, on nie dyskryminuje Ciebie!"

Godziny otwarcia

Pon: 8:00 16:00
Wt: 8:00 16:00
Śr: 8:00 16:00
Czw: 8:00 16:00
Pt: 8:00 16:00
Sob: Zamknięte Zamknięte
Niedz: Zamknięte Zamknięte

OPP, przekazywanie darowizn

Organizacja Pożytku Publicznego
Przekaż 1% podatku
Karta kredytowa
Przelew Bankowy
Przelew Pocztowy
Zbiórki publiczne
PayU
PayPal
Transferuj.pl
Platforma Crowdfoundng
przelewy24.pl
dotpay.pl

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Stowarzyszenie zostało założone w 1994 roku przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów chcących pomóc chorym na raka płuca. Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt osób wyleczonych i chorych na raka płuca. Chcemy, aby chorzy i ich bliscy nie byli pozostawieni sami sobie, aby mogli uzyskać pomoc i wsparcie. Planujemy założenie oddziałów w całej Polsce, aby dotrzeć do chorych z każdego regionu. Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwor płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie i finansowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego personelu medycznego, organizowanie i prowadzenie profilaktyki antynikotynowej, organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych wczesnego wykrywania raka płuca, pozyskiwanie środków na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz jego modernizację, wspieranie unowocześniania metod leczenia raka płuca, współdziałanie i pozyskiwanie do współpracy władz, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, jak również finansowaniem działalności statutowej Stowarzyszenia, reprezentację Stowarzyszenia i celów jego działalności oraz potrzeb w kraju i za granicą, organizację spotkań, zjazdów, konferencji, zebrań szkoleń, popieranie udziału członków Stowarzyszenia w podobnych działaniach krajowych i zagranicznych oraz zachęcanie ich do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, pracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek, itp., opracowywanie materiałów informacyjnych i propagowanie działalności Stowarzyszenia i jego idei, przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację oraz udzielanie pomocy finansowej członkom Stowarzyszenia dotkniętym rakiem płuca, będących w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych dla członków Stowarzyszenia i osób wspierających, współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, w szczególności chorych na raka płuca, działanie na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań, wymiana myśli naukowych oraz doświadczenia w środowisku medycznym oraz pacjentów, zapewnienie grup wsparcia dla osób chorych na raka płuca.

Czym się zajmujemy

Działając zgodnie ze swoją misją, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca chce: upowszechniać wiedzę o raku płuca edukować społeczeństwo na temat możliwości rozpoznawania pierwszych oznak choroby informować o dostępnych metodach terapeutycznych. Dlatego też Stowarzyszenie podejmuje szereg działań skierowanych do społeczeństwa i do środowiska lekarskiego.

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • ratownictwa i ochrony ludności;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2015

Kampania „Razem walczmy z rakiem płuca"
Kampania „Razem walczmy z rakiem płuca" miała na celu dotarcie do chorych na raka płuca i ich bliskich, przede wszystkim po to, aby mogli oni skorzystać z doświadczeń pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które zetknęły się z nowotworem płuca. Dzięki czemu potrafiliby radzić sobie ze śmiertelną chorobą i z nadzieją patrzeć w przyszłość.
W ramach kampanii „Razem walczmy z rakiem płuca" zorganizowano w Warszawie konferencję prasową, podczas której zaproszeni eksperci przedstawili najnowsze doniesienia na temat leczenia raka płuca oraz podzielili się swoimi doświadczeniami w walce z tą chorobą. W spotkaniu udział wzięli prof. Jan Skokowski, prezes Stowarzyszenia Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca, prof. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii Klinicznej i Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej w Centrum Onkologii w Warszawie oraz Piotr Garlicki, aktor znany z roli doktora Trettera z serialu „Na dobre i na złe" emitowanego w TVP2.
Dodatkowo w ramach kampanii zorganizowane zostało w Warszawie spotkanie dla pacjentów, które poprowadził prof. Jan Skokowski i dr Tomasz Szczęsny. Podczas spotkania omówiona została problematyka dotycząca diagnostyki raka płuca w Polsce, jak również przedstawiono założenia i cele Stowarzyszenia.
W ramach kampanii opracowane zostały:

 1. Ulotki informacyjne - 10 tys. sztuk, dystrybucja wśród pacjentów i lekarzy w całym kraju,
 2. Plakaty - 1000 sztuk, przekazane wielu klinikom na terenie całego kraju.

Kampania „Razem walczmy z rakiem płuca" została zrealizowana dzięki wsparciu firmy Roche.

Kampania „Rak płuca. Wczesne wykrycie = Dłuższe życie"
Głównym celem kampanii było przekonanie społeczeństwa, że kluczową rolę w walce z nowotworem płuca odgrywa wczesne rozpoznanie choroby. Stowarzyszenie poprzez swoje działania chciało również wpłynąć na podniesienie świadomości raka płuca w społeczeństwie i wśród lekarzy. W tym celu 24 października 2006 r. zainaugurowana została ogólnopolska kampania edukacyjna „Rak płuca. Wczesne wykrycie = Dłuższe życie".Patronat merytoryczny nad kampanią objęła Polska Grupa Raka Płuca.

W ramach kampanii zorganizowanych zostało 9 konferencji regionalnych - w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku i Bydgoszczy. Opracowane zostały również ulotki informacyjne (20 tys.), które za pośrednictwem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) trafiły do pacjentów w wielu regionach kraju.

Kampania „Rak płuca. Wczesne wykrycie = Dłuższe życie" powstała dzięki wsparciu firmy Roche.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

ul. Dębinki 7, Gdańsk, pomorski 80-321 Polska

Wskazówki dojazdu

Podaj swój punk startowy:

Galeria

Podsumowanie ocen:
10 bazuje na 1 głosie
Kompetencje
10.00/10
Kompleksowość podejścia
10.00/10
Skuteczność w działaniu
10.00/10
Uprzejmość
10.00/10
Organizacja godna polecenia
10.00/10
Stowarzyszenie pomaga przejść bardzo trudny okres 
(10.00/10)

11 02 2016, mobil napisał:
Stowarzyszenie walki z rakiem płuca bardzo mi pomogło przejść trudny okres po operacji usunięcia płuca. Brawo
mobil lubi: prof. Skokowskiego
Kompetencje
10/10
Kompleksowość podejścia
10/10
Skuteczność w działaniu
10/10
Uprzejmość
10/10
Organizacja godna polecenia
10/10

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.