0 Wpisów

Efekt Motyla - Fundacja Wspierających Sercem

 • Telefon: 789 580 331
 • Telefon: 789 580 331
 • Nr KRS: 0000 978 382
 • efektmotyla.ngo
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Zmieniajmy Świat Razem – Fundacja Efekt Motyla"

OPP, przekazywanie darowizn

Karta kredytowa
Przelew Bankowy
Przelew Pocztowy
Zbiórki publiczne
PayU
PayPal
Platforma Crowdfoundng

Dostęp mobilny

Opis Działalności

Powstaliśmy by przeciwdziałać przemocy. Nie tylko tej fizycznej, bolesnej, ale tej często tej niedostrzeganej - psychicznej, słownej, finansowej. Sami przeszliśmy ten etap w życiu.

Wiemy jak dużo czasu i wsparcia jest potrzebne by wyjść z kokonu i przerodzić się w cudownego motyla.
I jak wiele zależy od nas samych, gdy dysponujemy odpowiednimi narzędziami do zawalczenia o swoje dobro. Z tej inicjatywy założyliśmy Fundację Wspierających Sercem “Efekt Motyla”. Chcemy być dla Was, wspierać, pokazać cudowny świat bez przemocy. Uskrzydlać!
Zależy nam na komunikacji opartej na empatii, zrozumieniu. Nigdy nie oceniamy, lecz słuchamy i wspólnie poszukujemy rozwiązań. Nasz zespół okaże Wam wsparcie psychologiczne, prawne, pokieruje do odpowiednich instytucji. Będzie mostem na drodze do empatycznego świata bez przemocy.

Przemoc jest problemem, który istnieje na wielu poziomach społeczeństwa. Nie ogranicza się ona jedynie do fizycznych przejawów, ale obejmuje również aspekty psychiczne, słowne oraz finansowe. Walka z przemocą, zarówno tą widoczną, jak i ukrytą, stanowi wyzwanie, które wymaga zarówno czasu, jak i wsparcia. Osoby, które przeszły przez ten trudny etap w swoim życiu, doskonale rozumieją potrzebę wsparcia oraz narzędzi, które są niezbędne do przejścia przez ten proces. To z tą świadomością narodziła się inicjatywa Fundacji Wspierających Sercem "Efekt Motyla."

Misja Fundacji

Fundacja "Efekt Motyla" powstała z myślą o przeciwdziałaniu różnym formom przemocy i wspieraniu tych, którzy doświadczyli jej skutków. Niezależnie od tego, czy jest to przemoc fizyczna, psychiczna, słowna czy finansowa, Fundacja jest gotowa stanąć w obronie ofiar i pomóc im wydostać się z trudnej sytuacji. Celem Fundacji jest nie tylko zwalczanie przemocy, ale także edukowanie i promowanie empatycznego podejścia wobec innych ludzi.

Dlaczego "Efekt Motyla"?

Nazwa "Efekt Motyla" odnosi się do procesu przemiany i przekształcenia, który jest nieodłączny od walki z przemocą. Podobnie jak gąsienica, która po przejściu przez trudny okres przemiany w kokonie staje się pięknym motylem, ofiary przemocy również mogą odnaleźć swoją siłę i przekształcić swoje życie. Fundacja jest mostem, który pomaga przejść przez ten trudny proces i odkryć własny "efekt motyla."

Czym się zajmujemy

Komunikacja oparta na empatii

Jednym z fundamentalnych wartości Fundacji "Efekt Motyla" jest empatia. Wierzymy, że empatyczna komunikacja może odgrywać kluczową rolę w procesie przeciwdziałania przemocy. Nigdy nie oceniamy, nie osądzamy ani nie krytykujemy ofiar. Zamiast tego słuchamy i staramy się zrozumieć, co przeżywają. Nasza komunikacja opiera się na szacunku i wsparciu, co daje ofiarom przestrzeń do wyrażania swoich uczuć i doświadczeń.

Wsparcie psychologiczne i prawne

Fundacja "Efekt Motyla" oferuje szeroki zakres wsparcia, obejmujący zarówno pomoc psychologiczną, jak i prawno-społeczną. Nasi wykwalifikowani specjaliści są gotowi do słuchania i wspierania ofiar przemocy w procesie rekonwalescencji. Wspieramy również w kwestiach prawnych, pomagając ofiarom zrozumieć ich prawa i kierując ich do odpowiednich instytucji i specjalistów.

Edukacja i prewencja

Walka z przemocą nie ogranicza się jedynie do reagowania na przypadki już istniejące. Fundacja "Efekt Motyla" aktywnie działa również w dziedzinie edukacji i prewencji. Organizujemy warsztaty, seminaria i kampanie informacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy oraz promowanie zdrowych i empatycznych relacji.

Podsumowanie

Fundacja Wspierających Sercem "Efekt Motyla" to inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie przemocy we wszystkich jej formach oraz promowanie empatycznego podejścia wobec innych ludzi. Nasza misja polega na wsparciu ofiar przemocy, pomocy im przejść przez trudny okres przemiany i odkrycia własnego "efektu motyla." Działamy na rzecz empatycznego świata bez przemocy, a nasza praca opiera się na komunikacji opartej na empatii i zrozumieniu. Wspieramy ofiary zarówno na poziomie psychologicznym, jak i prawno-społecznym, a jednocześnie edukujemy i promujemy prewencję, aby zmniejszyć przemoc w społeczeństwie. Nasza Fundacja jest mostem prowadzącym do lepszego jutra, wolnego od przemocy.

 

  Wykonujemy zadania w zakresie

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

Projekty - dobroczynne, pomoc, realizacja celów statutowych i inne działania w: 2023

Efekt Motyla - Fundacja Wspierających Sercem

Galeria

Podsumowanie ocen:
0 bazuje na 0 głosach
KategorieFundacje

Przekaż 1,5% z należnego podatku za 2023r. Wspieramy leczenie dzieci z chorobą nowotworową.

wpisując
KRS 0000 518 797

i wpisać cel szczegółowy
"POMOC DZIECIOM"

 Można skorzystać z dedykowanych programów komputerowych do rozliczenia podatku za 2023r  (PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) dostępnych po kliknięciu poniższych przycisków.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2020-2022 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Jest już nowa strona Fundacji Zbieramy Razem

Realizacje strony internetowej sfinansowano ze środków Otrzymanych od NIW-CRSO w ramach projektu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, zadanie pod tytułem: Internetowa strona fundacji – cyberbezpieczeństwo.